Traumatologie

Provádíme diagnostiku a léčbu v celém rozsahu poranění pohybového aparátu, dětí i dospělých na úrovni ambulantní péče.

Vycházíme z dlouholetých zkušeností a působení na traumatologickém oddělení KNTB Zlín.